top of page
Jewelry Antique

אודות תכשיטים עתיקים

כשאתם קונים תכשיטים עתיקים, אתם קונים משהו שיוצר ב-250 השנים האחרונות.

הסגנון של כל פריט תכשיט עתיק משתנה בהתאם לתקופת העיצוב המסוימת במהלכה יוצר פריט זה. ניתן לגלול מטה לקרוא על המאפיינים של תקופות העיצוב השונות, הכוללות, מלבד העיצוב, גם את החומרים (מתכות, אבנים) ופרמטרים נוספים,

קביעת גילו המדויק של פריט תכשיט עתיק היא משימה קשה, הדורשת ידע וניסיון רב.

צריך גם להיות מומחה כדי לזהות את ההבדל בין תכשיט עתיק אותנטי לרפרודוקציה, מכיוון שחלק מהרפרודוקציות עשויות בדומה מאוד לפריט המקורי שהן מעתיקות...

אנו מתחייבים שכל הפריטים שאנו מציעים למכירה הם פריטים אותנטיים מקוריים שנאספו במקומות שונים בעולם, פריטים שנעשו באחת מתקופות העיצוב בהן התפתח ייצור התכשיטים. 
אף אחד מהפריטים שלנו אינו רפרודוקציה, למעט מספר מצומצם של פריטי םשהם רפרודוקציות מתקופת הוינטאג' (בני 30-60 שנה), ואז אנו מציינים זאת במפורש.

bottom of page